Algemene informatie over GIDS Open Standaarden.

Samen maken, delen & meten

GIDS staat voor een visie op gezondheid ondersteund door een integraal digitaal systeem. Een richting voor technische communities die continu in ontwikkeling zijn om van proof of concepts naar open standaarden te komen over de grenzen van gezondheid, welzijn en zorg heen. Een groep voorlopers uit verschillende organisaties en disciplines die van en met elkaar leren en de visie op GIDS willen realiseren door samen te doen. Voorbeeld nodig? klik hier.

Met als grote voordelen op de overlap van belangen resources kunnen delen, kruisbestuivingen bevorderen en systematisch gezamenlijke uitkomsten en (meer)waarde analyseren. Individuele partijen varen daarnaast hun eigen koers en kunnen zich beter concentreren op het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten die meer onderscheidend vermogen en versnelling leveren. Door op de overlap van belangen te schakelen en samen te doen worden discussies en oplossingen anders. Meer achtergrond lezen? klik hier.

GIDS Open Standaarden is betrokken bij meerdere initiatieven en experimenten. Samen met kopgroepen van ICT-leveranciers koppelen we systemen aan elkaar, nemen we digitale drempels weg in het gezondheids-, welzijns- en zorglandschap en realiseren we doorbraken om tot duurzame technische open standaarden, gezamenlijke afspraken en support te komen. Wil je samenwerken? Klik hier.

Initiatieven zoals Koppeltaal, Centrale Voorzieningen, MedMij, Beter met Elkaar (SamenBeter, FitKnip), NUTS en DTL (Health-RI, Personal Health Train). Om bestaande en nieuwe ICT-systemen meer en veilig met elkaar te laten samenwerken, werken we met alle belanghebbenden aan het ontwikkelen van landelijk schaalbare gezamenlijke functies zoals 'apps van derden starten', 'data delen by design' en 'waarde transacties uitvoeren'. Resultaten bekijken? klik hier

Afstemming en internationale standaarden

GIDS Open Standaarden levert een actieve bijdrage aan de doelarchitectuur van het Informatieberaad en aan de gewenste uitkomsten: "patiënt centraal" en "gestandaardiseerde gegevensuitwisseling", die de deelnemers voor ogen hebben voor de gezondheids-, welzijns- en zorgsector.

We stemmen ontwikkelingen en resultaten regelmatig af en bekijken continu de mogelijkheden voor samenwerken met bestaande en nieuwe initiatieven. Zoals bijvoorbeeld met de VIPP programma's, HealthHolland-GROZ, HealthKIC, Alles is gezondheid (IPH), VNG realisatie, Academy for Integrative Medicine en NL AI Coalitie.

Nauw contact onderhouden we onder meer met (beheer) organisaties zoals VZVZ, VECOZO en Nictiz. Voor de ontwikkeling van de gezamenlijke functies sluiten we aan bij technische internationale standaarden en ontwikkelingen zoals JWT, HL7 FHIR, IRMA, Solid en Sovrin.

Partijen die willen samenwerken en (her)gebruik willen maken van de open standaarden voor gezamenlijke functies zijn op deze manier in de toekomst verzekerd van schaalbare en duurzame oplossingen en kunnen makkelijk zelf aanvullende standaarden en componenten toevoegen.

Zo maken we de complexiteit die bij samenwerking in het Nederlandse zorgstelsel komt kijken beheersbaar.


Vragen kun je stellen via info@gidsopenstandaarden.org


Voorbeeld overlap klantreizen en usecases verschillende programma's en initiatieven, presentatie 'Commnuity Based Development 2019'.


Voorbeeld overlap gezamenlijke functie 'apps van derden starten', presentatie VIPP progamma's- en leveranciersmanagers 'Samenwerken op overlap van belangen 2020'.

Klik voor een voorbeeld van gezamenlijke functies die we mogelijk allemaal nodig hebben.

 • apps van derden starten

 • data delen by design

 • waarde transacties uitvoeren

 • sociale netwerken inzetten

 • privacy/ security by design

 • toestemming geven

 • single sign on

 • identificatie

 • authenticatie

 • test en demo omgevingen

 • proeftuinen

 • adressering

 • logging

 • multideskundige communicatie

 • ... vragen, aanvullingen of wensen? stuur een mail