Achtergrond GIDS Open Standaarden en Community Based Development.

GIDS

De visie GIDS, die staat voor 'Gezondheid ondersteund door een Integraal Digitaal Systeem,' is in de loop der jaren ontstaan door meerdere ervaringen en voortschrijdende inzichten.

Voor het eerst samengebracht en uitgebreid beschreven in samenwerking met een coalitie van circa 50 verschillende partijen in het rapport Beter met Elkaar 2017. Om doorbraken te creëren voor het achterblijven van schaalbare nieuwe (ICT-) toepassingen in de gezondheidszorg.

De realisatie van vier genoemde maatregelen in het rapport, waaronder "realiseer koppelingen voor een drempelloos digitaal gezondheidssysteem", is ondergebracht bij de Stichting Beter met Elkaar. Vertegenwoordigd onder meer door de bestuurders Pita van Arkel, Maarten Klomp en Machteld Ploeg en ondersteund met een subsidie van vijf jaar door het Ministerie van VWS.

GIDS Open Standaarden

Mede-auteur van het rapport Beter met Elkaar, kartrekker in de realisatie van de visie GIDS en initiatiefnemer van verschillende communities die GIDS Open Standaarden al doende vorm geven is Miles Ahead. In samenwerking met Headease en een netwerk van diverse partijen, kopgroepen van leveranciers en aanbieders en andere belanghebbenden.

Sinds 2014 in wisselende samenstellingen, met en voor verschillende opdrachtgevers zoals zorgverzekeraars, belangenverenigingen, zorgaanbieders, ICT-leveranciers en beheer organisaties. Die daarmee mede de visie GIDS en de open standaarden helpen ontwikkelen en financieren.

Community Based Development

Patronen, winstpunten en bepalende factoren van de afgelopen jaren vind je terug in de presentatie Community Based Development 2019. Het doel is om in 2026 de visie GIDS stap voor stap gerealiseerd te hebben, vooral door samen te doen in welke vorm dan ook.

Vanaf 2019 werken we richting een volledig open source 'community' en een 'bibliotheek' met schaalbare landelijke open standaarden voor gezamenlijke functies, waarvan de contouren in 2021 zichtbaar moeten worden.

De focus t/m 2026 ligt op de ontwikkeling van drie gezamenlijke functies vanuit het 'greenfield' gezondheid en preventie in het sociale domein:

  1. 'apps van derden starten' - Health Tools Interoperability (HTI)

  2. 'data delen by design' - Health Data Interoperability (HDI)

  3. 'waarde transacties uitvoeren' - Health Value Interopreability (HVI)

Alle resultaten zijn en blijven open en voor iedereen vrij om te gebruiken en aan te vullen onder Creative Commons licentie.


Vragen kun je stellen via info@gidsopenstandaarden.org


Voorbeeld landschap overlap functionaliteiten en adoptie leveranciers, presentatie 'Community Based Development 2019'.