Achtergrond GIDS Open Standaarden en Community Based Development.

GIDS

De visie GIDS, die staat voor 'Gezondheid ondersteund door een Integraal Digitaal Systeem,' is in de loop der jaren ontstaan door meerdere ervaringen en voortschrijdende inzichten.  

Voor het eerst samengebracht en uitgebreid beschreven door een coalitie van circa 50 verschillende partijen in het rapport Beter met Elkaar. Om doorbraken te creëren voor het achterblijven van schaalbare nieuwe (ICT-) toepassingen in de gezondheidszorg. 

Uitgangspunten van een ‘integraal digitaal gezondheidssysteem’; geen nieuwe ontwikkelingen, open standaarden, pre-concurrentieel, lokaal werkzaam, breed gedragen, gedeeld met iedereen, gemaakt door een community en duurzaam opschaalbaar. 

De realisatie van vier genoemde maatregelen in het rapport, waaronder "realiseer koppelingen voor een drempelloos digitaal gezondheidssysteem", is voor de periode 2017 - 2021 ondergebracht bij de Stichting Beter met Elkaar. Vijf jaar financieel ondersteund door het Ministerie van VWS en een in kind bijdrage van betrokken partijen.     

GIDS Open Standaarden

Mede-auteur van het rapport Beter met Elkaar, kartrekker in de realisatie van de visie GIDS en initiatiefnemer van verschillende communities die GIDS Open Standaarden al doende vorm geven is Miles Ahead. In samenwerking met Headease en een netwerk van diverse partijen, kopgroepen van leveranciers en aanbieders en andere belanghebbenden.  

Sinds 2014 in wisselende samenstellingen, met en voor verschillende opdrachtgevers zoals zorgverzekeraars, belangenverenigingen, zorgaanbieders, ICT-leveranciers en beheer organisaties. Die daarmee mede de visie GIDS en de open standaarden helpen ontwikkelen en financieren

We volgen de lijnen uit het Rapport Beter met Elkaar en de uitgangspunten van een ‘integraal digitaal gezondheidssysteem’. We ondersteunen ook de uitgangspunten van aanverwante initiatieven, zoals bijvoorbeeld beschreven in het Nuts manifest.  We zoeken in de uitvoering met partijen naar de overlap van belangen om te kunnen schakelen en taken te verdelen.

Community Based Development

Patronen, winstpunten en bepalende factoren vind je terug in de presentatie Community Based Development. Het doel is om in 2026 de visie GIDS stap voor stap gerealiseerd te hebben, vooral door samen te doen in welke vorm dan ook.  

Vanaf 2019 werken we richting een volledig open source 'community' en een 'openbare bibliotheek' met schaalbare landelijke open standaarden voor gezamenlijke functies, waarvan de contouren in 2021 zichtbaar zijn geworden.  

De focus t/m 2026 ligt op de ontwikkeling van drie gezamenlijke functies vanuit het 'greenfield' gezondheid en preventie in het sociale domein:

Alle resultaten zijn en blijven open en voor iedereen vrij om te gebruiken en aan te vullen onder Creative Commons licentie.


Vragen kun je stellen via info@gidsopenstandaarden.org 

Voorbeeld landschap overlap functionaliteiten en adoptie leveranciers, presentatie  'Community Based Development 2019'.