HTI - Health Tools Interoperability

Inleiding

HTI is ontwikkeld in opdracht van de Stichting Beter met Elkaar. Wat vooraf ging is een samenwerking tussen burgers, professionals in proeftuin wijken, lokale (zorg)aanbieders en ICT-leveranciers, lees verder. Hoe HTI technisch in elkaar steekt lees je hier (Engels).

HTI is een technische open standaard, ‘onder water’, dus niet zichtbaar voor gebruikers. Wel belangrijk, omdat daardoor verschillende website en programma aanbieders veilig kunnen samenwerken zonder jouw persoonsgegevens aan elkaar te verstrekken. Jij kan door HTI anoniem gebruik maken van alle mogelijkheden die de websites en programma’s bieden en je hoeft je niet ieder keer opnieuw aan te melden, mailadressen of passwords te onthouden.

HTI werkt samen met andere technische open standaarden, zoals HL7 FHIR om samen te werken met hulpverleners in de gezondheidszorg, IRMA of DigiD voor online identificeren en Solid om data op te slaan in een persoonlijke kluis. Jij krijgt door HTI meer keuzevrijheid en controle over jouw eigen persoonlijke informatie en er ontstaan nieuwe mogelijkheden voor gegevensuitwisseling tussen open en beveiligde werelden.

Voor meer uitleg Health Tools Interoperability (HTI) in begrijpelijke taal.

De techniek

HTI is een open technisch protocol, waarmee eHealth en Portal leveranciers zonder persoonsgegevens aan elkaar te verstrekken, met elkaar kunnen integreren. Bijvoorbeeld dat een gebruiker van een digitaal wijkplatform direct een eHealth-module kan openen, zonder daarbij een e-mailadres of persoonsgegevens te hoeven verstrekken. Het HTI Protocol is geïnspireerd op de IMS - Learning Tool Interoperability (LTI) standaard, die bewezen heeft de relatie tussen leerlingbeheersystemen en aanbieders van leermiddelen te verbeteren.

Voor technische code en documentatie Github GIDS Open Standaarden (Engels).


9/12/2021 Health Tools Interoperability als kandidaat bouwsteen toegelaten.


Als het Informatieberaad Zorg een bouwsteen als kandidaat-bouwsteen aanwijst, heeft dat een richtinggevend karakter. Partijen wordt aanbevolen deze bouwsteen te gebruiken. In het Informatieberaad Zorg werken zorgpartijen en het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn en Sport samen aan een duurzaam informatiestelsel. Advies architectuurboard


HTI heeft omdat het in een startup fase zit nog een te lage adoptiegraad in de zorg om als volwaardige bouwsteen op te nemen. Als de adoptiegraad stijgt, HTI in de scale-up fase terechtkomt en het bijvoorbeeld geïntegreerd is met Smart on FHIR zou HTI als volwaardige bouwsteen, of als onderdeel van een grotere bouwsteen, vastgesteld kunnen worden. Toekenning Informatieberaad Zorg7/10/2021 Resultaten delen VWS Stuurgroep Innovatie & Zorgvernieuwing.


Op initiatief van VWS is Stichting Beter met Elkaar uitgenodigd om aan te schuiven in een regulier online overleg van de Stuurgroep Innovatie & Zorgvernieuwing. We hebben de 16 aanwezige afgevaardigde MT- en beleidsleden geïnformeerd over de disruptieve innovatie uitkomsten, waaronder HTI. En oa. onze ervaringen gedeeld over werken met kopgroepen, pre-concurrentiële samenwerking en mechanismes rond gedeeld eigendom.


VWS wil graag doorpraten over alles wat we ontwikkeld hebben, de 'hick-ups' en het financiering vraagstuk voor het vervolg. Presentatie Innovatie & Zorgvernieuwing.23/8/2021 Open consultatie Health Tools Interoperability (HTI) van start.

HTI is ingediend als kandidaat bouwsteen voor het duurzame informatiestelsel in de zorg. Op 23 augustus 2021 heeft bureau informatieberaad zorg de publieke consultatie hiervoor uitgezet. Een ieder die dat kan en wil is genodigd om mee te denken. Tot en met 4 oktober kun je je reactie op HTI doorgeven. De indiening wordt gesteund door De Nederlandse GGZ, Inéén, en de Nederlandse Patiëntenfederatie.


We hebben HTI ook bij HL7 Nederland ingediend ter validatie als HL7 FHIR Profiel. Samen met HL7 en Nictiz kijken we hoe de Zorginformatiebouwstenen (ZIBs) die in ontwikkeling zijn rond taken in zorgprocessen baat kunnen hebben bij de implementatie van de HL7 FHIR 'task' resource in HTI.6/4/2021 Webinar - Een kijkje onder de motorkap van Koppeltaal 2.0 met HTI.


Voor de adoptie, het gezamenlijk beheer van de open standaard en om zoveel mogelijk feedback te verzamelen, helpt het wanneer HTI in verschillende initiatieven naast de proeftuin wijken van Beter met Elkaar beproefd wordt. Zo heeft stichting Koppeltaal besloten HTI in de eerste versie van Koppeltaal 2.0 te beproeven.


En bijvoorbeeld Verslavingskunde Nederland gaat HTI inzetten voor het koppelen van apps in het publieksportaal voor vroegsignalering en preventie. Stichting Beter met Elkaar is in beide initiatieven betrokken om te helpen de visie en de strategie hiervoor vorm te geven.


Link naar webinar


22/1/2021 Webinar - Uitleg en demo HTI aan de Nuts community.

Een moer is waardeloos zonder een bout, en evenzo is Nuts waardeloos zonder een Bolt. “Bolt” is de term in de Nuts community voor een concrete toepassing van het Nuts gedachtengoed en open technologie om een tastbare use-case in de zorg mogelijk te maken

We hebben het Concept van HTI, IRMA, Solid op basis van SNS is gepresenteerd. Dit heeft geleid tot gesprekken met deelnemers in de Nuts community zoals Babyconnect en Zorginstituut Nederland om samen te kijken hoe deze combinatie van open standaarden gebruikt kunnen worden, waar personen een relatie met hun (zorg)netwerk willen opbouwen en onderhouden.

link naar Nuts bijeenkomst


1/12/2020 Demo - Proof of Concept HTI met IRMA en SOLID.

Door HTI, IRMA en Solid met elkaar te verbinden ontstaat er een samenwerking van open standaarden en nieuwe mogelijkheden op het gebied van gegevensuitwisseling:

  • Middels HTI kunnen personen taken vanuit een portaalapplicatie naar een module-applicatie anoniem starten. We maken gebruik van het FHIR TASK object.

  • Middels IRMA kunnen partijen die een persoon via HTI ontvangen, deze persoon identificeren als dit noodzakelijk wordt geacht. Daarnaast kan IRMA als identificatiemiddel & authenticatiemiddel op Solid gebruikt worden.

  • Middels Solid kunnen personen data uit een applicatie in hun eigen datastore of datakluis opslaan. De eerder gestarte taak kan als FHIR-object weggeschreven worden in de datakluis. Vervolgens kan de persoon ervoor kiezen om deze datakluis te verbinden aan een portaal of pgo-applicatie en deze toestemming geven om bepaalde data uit de datakluis te lezen.

Link naar filmpje demo


1/10/2020 Interview - GIDS Open Standaarden team, eerste open standaard HTI.

"... Vier jaar geleden was het idee om met wijken aan de slag te gaan nog exotisch. In aanloop naar de komende verkiezingen lees ik in alle visies en rapporten, dat wijken de norm moeten worden. De zorg draait om. Preventie wordt leidend. Daardoor ontstaat nu aansluiting tussen de initiatieven en de landelijke politieke agenda’s. De wereld om ons heen was de afgelopen jaren ook volop in ontwikkeling. Mooie voorbeelden zijn Tim Berners Lee met Solid en het hele idee van Self Sovereign Identity. We schreven hier al over in het technisch document van ‘de Nieuwe GGZ’, een voorloper van het rapport Beter met Elkaar. Nu komen dingen bij elkaar en mogen we weer een nieuwe technische visie op de toekomst neerleggen en beproeven in wijken ..."

Link naar blog interview

Foto vlnr.: Sander van Thillo - Development & Operations | Ivo Brandjes - Initiatiefnemer | Emilie Tromp - Functioneel ontwerp | Remy Lamers - Technisch ontwerp | Roland Groen - Technisch ontwerp | Sergej van Middendorp - Initiatiefnemer | Pauline Huijzer - Schrijver van het blog | Anne-Marie Benschop - Data analyse | Winfried Tilanus - Privacy by Design.


2017 - 2020 Aanleiding - Resultaten op hoofdlijnen.

"... Een coalitie van circa 50 verschillende partijen heeft in 2017 een rapport uitgebracht om doorbraken te creëren voor het achterblijven van schaalbare nieuwe (ICT-) toepassingen in de gezondheidszorg. De realisatie van de genoemde maatregelen in het rapport 'Beter met Elkaar' is ondergebracht bij de gelijknamige Stichting. Ondersteund met een subsidie door het Ministerie van VWS en een in kind bijdrage van betrokken partijen. Een van de maatregelen was maak koppelingen voor een drempelloos digitaal gezondheidssysteem, de start van GIDS Open Standaarden ..."

Link naar resultaten op hoofdlijnen