Voorbeeld klantreis, gezamenlijke functies en eerste open standaard HTI.

Klantreis

De klantreis in het filmpje Sociale Netwerk Standaard, gemaakt in opdracht van de Stichting Beter met Elkaar, is gebaseerd op echte verhalen en wensen. Een voorbeeld van hoe off- en online gezondheid en welzijn activiteiten in de praktijk gecombineerd (kan) worden met reguliere zorg.

Hoe persoonlijke, professionele en sociale domeinen elkaar overlappen. Hoe bestaande en nieuwe ICT-systemen veilig met elkaar moeten kunnen samenwerken en gegevens uitwisselen om deze processen te ondersteunen. Met als doel eigen regie (meer keuze vrijheid) en multideskundige samenwerking bevorderen, zodat meer mensen gezond en vitaal kunnen worden en blijven.

Gezamenlijke functies

GIDS Open Standaarden werkt in dit voorbeeld achtereenvolgens aan open source componenten voor de gezamenlijke functies; 'single sign on', 'apps van derden starten', 'toestemming geven', 'sociaal netwerk inzetten' en 'waarde transacties uitvoeren'. In samenwerking met lokale en landelijke gezondheid, welzijn en zorg organisaties, ICT-leveranciers en vrijwillige (burger) initiatieven in vijf proeftuinen. Waaronder de Proeftuinen Amsterdam Westerpark en Eindhoven Achtse Barier.

Om een idee te geven van de omvang van de verschillende samenwerkingen in twee proeftuinen over een periode van negen maanden, zijn er circa 40 personen van 22 verschillende partijen direct betrokken bij een eerste Proof of Concept fase van de gezamenlijke functies 'single sign on' en 'apps van derden starten'. Waaronder 10 ICT-leveranciers en indirect een community van circa 150 mensen.

Uit de eerste ervaringsverhalen volgt een belangrijke rode draad dat zowel preventief als op weg naar herstel de multideskundige wijkaanpak (een combinatie van professionele organisaties en bewoners) vruchten afwerpt. We zien dat meedoen in de wijk reguliere zorgorganisaties uitnodigt om nieuwe praktijken te ontwikkelen, gefaciliteerd door de gezamenlijke functies. Meer over de analyses in het blog “ICT ondersteund sociaal ecosysteem en multideskundige samenwerking”.

Open standaard

De inspanningen en samenwerkingen hebben geleid tot nieuwe inzichten en kruisbestuivingen en zijn de basis geweest voor de draft van "Health Tools Interoperablility (HTI). De eerste landelijk schaalbare GIDS Open Standaard voor de gezamenlijke functie 'apps van derden starten'. HTI is eind 2021 door het Informatieberaad Zorg als kandidaat-bouwsteen is opgenomen in het duurzame informatiestelsel.

Voortkomend uit de samenwerking tussen de ontwikkeling van initiatieven zoals Koppeltaal 2.0, MedMij eHealth add-on en SamenBeter Sociale Netwerk Standaard (circa 70% overlap in functionaliteit). Geïnspireerd door IMS-LTI een soortgelijke bewezen standaard in de onderwijswereld.

Tot stand gekomen in samenwerking met onder andere ICT-leveranciers Therapieland, Minddistrict en Headease. Zorgaanbieders Arkin en ELZ. Professionals en bewoners van proeftuin wijken. Mede ondersteund en gefinancierd door de Stichting Beter met Elkaar, het Ministerie van VWS en een in kind bijdrage van betrokken partijen.


Vragen kun je stellen via info@gidsopenstandaarden.org
Start van de GIDS Open Standaard, [Draft] Health Tool Interoperability (HTI) 2020, documentatie HTI introductie & getting started 2020 en het beeld voor de toekomst HTI in begrijpelijke taal 2021, in combinatie met open standaarden FHIR, IRMA en Solid.

Klik voor een voorbeeld van beschikbare open source componenten voor de gezamenlijke functie 'apps van derden starten'.