Rapport "Identificatie en authenticatie, onze zorg."

Een van de doelstellingen van GIDS Open Standaarden is te zorgen en te stimuleren dat verschillende initiatieven waaronder de sociale netwerk standaard (SNS), Health Tools Interoperability (HTI) en andere initiatieven die beogen deel te worden van de nationale zorgarchitectuur, werken met open standaarden. Dit zodat diverse systemen deze standaarden kunnen implementeren, waarmee gezorgd wordt voor interoperabiliteit zonder dat dit ten koste gaat van diversiteit.


Om dat te doen wilden we graag een overzicht van het landschap van standaarden en functies voor identiteit en toegang in de zorg en daarbuiten. We hebben Guido van 't Noordende van Whitebox Systems gevraagd om hiervan een overzicht te maken. Dit heeft resulteert in het rapport Identiteit en authenticatie, onze zorg. Daarin zijn verschillende bekende standaarden en voorzieningen voor identiteitsbeheer en toegangsmanagement naast elkaar gezet en is een compleet technisch overzicht gemaakt van de overeenkomsten en de verschillen tussen de besproken oplossingen, waarbij ook tekortkomingen van bestaande oplossingen - waaronder bijvoorbeeld het huidige Nederlandse PKI stelsel - aan de orde komen. Behalve oplossingen voor identiteitsmanagement worden ook verschillende (zorg)toepassingen die gebruik maken van voorzieningen voor identiteits- en toegangsmanagement besproken.


Het rapport is door verschillende deelnemers uit GIDS Open Standaarden, Nuts, en de architectuur community gereviewed en aangevuld. We denken dat het resultaat voor alle initiatieven die met identiteit in de zorg actief zijn nuttig leesvoer is. Het document is nadrukkelijk bedoeld als levend document: opmerkingen, correcties, en aanvullingen zijn welkom via info@gidsopenstandaarden.org.

Webinar architectuur community 27 mei 2021.

Versies rapport:

Actuele versie: Link naar het rapport


24 mei 2021, versie 1.0 rc1.2 - index van termen, typefouten, weggevallen woorden hersteld


3 maart 2021, versie 1.0 rc1.1 - voetnoten hersteld, typesetting aangepast


26 februari 2021, versie 1.0 rc 1.0 - eerste gepubliceerde versie