Meedenken, schakelen en bijdragen of op de hoogte blijven.

Meedenken

Lees de verhalen op het blog GIDS Open Standaarden, denk mee en help de puzzelstukjes bij elkaar brengen. Zodat partijen elkaar beter kunnen vinden op de overlap van individuele belangen en in het maken van gezamenlijke functies voor de gezondheids-, welzijns- en zorgsector.

Ben je belanghebbende? Jouw inbreng om een gezamenlijk beeld te vormen en zichtbaar te maken waar paden samenkomen is onmisbaar. Neem contact op met onze 'gids' en schrijver van het blog om jouw visie te geven of bepaalde ontwikkelingen en ervaringen te belichten.

Schakelen en bijdragen

Partijen die willen bijdragen door te doen zijn van harte uitgenodigd om samen met ons de overlap van belangen in kaart te brengen, van daaruit te schakelen en op één of andere manier (in kind) bij te dragen. Neem contact op via mail.

Software ontwikkelaars die snel bij relevante documentatie, code en testomgevingen terecht willen komen, support willen ontvangen of een bijdrage kunnen leveren, volg deze github wegwijzer.

Initiatiefnemers die ook actief (willen) zijn met het ontwikkelen van open standaarden voor de gezondheids-, welzijns- en zorgsector. Onze online tools en werklocatie in Driebergen (Utrecht) stellen we beschikbaar. Neem contact op via mail.

Of op de hoogte blijven

Voor alle belanghebbenden en betrokken partijen, de Stichting Beter met Elkaar en het Ministerie van VWS maken we sinds 2018 samenvattingen. Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen, samenwerkingen en resultaten, volg LinkedIn GIDS Open Standaarden.


Voor vragen en technische support info@gidsopenstandaarden.org